Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı modülümüz ile forwarder, öz mal araç sahibi, filoları olan firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır.

Dispozisyon fonksiyonu ile parsiyel yüklemeler için kullanılır. Aracın doluluğuna göre planlamanın en fazla kar ve en az maliyet avantajı sağlaması için kullanıcı deneyimi(UX) sunar.

 Sefer bilgilerinin takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Şoför hesaplaşması yaparak seferleri finansal kontrollü olarak kapatılabilmektedir. Sefer sırasında alınan ve harcanan mazotun takibi sağlanabilmektedir.

Araç Takip sistemleri ile web servis entegrasyonu yaparak sistem üzerinden iç ve dış müşterinize konum bilgisi sağlanabilmektedir.

Araç tamir bakım modülü ile de araç bakım (kademe) ile tamir bakım stoklarının yönetiliyor kılmaktadır.

Dijital Arşiv ve evraklar üzerinden kurallar oluşturularak önceden planlanan bildirim ve evrakların otomatik mail ile gönderilmesi sağlanmaktadır.

Rezervasyondan Teslimata kadar tüm süreç, önceden belirlenmiş akış ve kurallar ile yönetilmektedir.

Uluslararası taşımacılık Yazılımları

Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı yapan müşterilerimiz için geliştirdiğimiz havayolu taşımacılığı modülümüz ile tüm operasyon süreçleri bütün ihtiyaçları karşılamak üzerine geliştirilmiştir.

Uygulamamızda E-AWB gönderimi sağlanmakta, statüleri takip etmek temel fonksiyonlar arasındadır.

Özet Beyan işlemleri sistem üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde Gümrük sistemine gönderilebilir, Tescil durumları sorgulanabilir.

IATA, FSC, SCC vb, uçak ordino cüretleri ve TACT tarifeleri sisteme kolay ve hızlı bir şekilde entegre edilebilir, hesaplamaları hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Dijital Arşiv ve evraklar üzerinden kurallar oluşturularak dilenen evrak otomatik mail ile gönderilmektedir.

Rezervasyondan Teslimata kadar tüm süreç belirli şartlara bağlanarak takip edebilmektedir.

Uluslararası taşımacılık Yazılımları

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı modülü ile denizyolu taşımacılığı yapan firmaların tüm operasyon süreçlerini gerçekleştirilebilecek şekilde geliştirilmiştir.

Dispozisyon ekranı ile parsiyel yüklemeler, konteynerin doluluğuna göre planlamasının max kar ve minimum maliyet avantajı sağlanabilmesi için kullanıcının kolaylıkla yapabilmesi üzerine düzenlenmiştir.

Uygulamamızda konteynerlerin durumu, tahmini tarihlerini ShipsGo entegrasyonu ile sağlanabilmektedir. Intra üzerinden armatörden rezervasyon alınabilmektedir. Entegrasyonlar üzerinden otomatik gelen tarihlerin statüleri süreç yönetimi ile otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Navlun Fiyat listesi ve Demuraj listesi sisteme otomatik olarak kaydedilip tanımlı tarife listesi oluşturularak operasyon kolaylığı sağlanır.

Dijital Arşiv ve evraklar üzerinden kurallar oluşturularak dilenen evrak otomatik mail ile gönderilmektedir.

Rezervasyondan Teslimata kadar tüm süreç belirli şartlara bağlanarak takip edebilmektedir.

 

Uluslararası taşımacılık Yazılımları

İntermodal Taşımacılık

Intermodal taşımacılığı yapan firmaların çoklu taşıma modları ile organizasyonlarının sağlanabilmesi için intermodal taşımacılığı modülümüz geliştirilmiştir.

Güzergah tanımları yapılarak kolay kullanım sağlanmıştır. TimeTable ile haftalık olarak Pendik Ro-Ro, demiryolu çıkışlarının tanımlamaları yapılarak uygulama kolaylığı geliştirilmiştir.

Dispozisyon ekranı ile parsiyel yüklemeler, konteynerin doluluğuna göre planlamasının max kar ve minimum maliyet avantajı sağlanabilmesi için kullanıcının kolaylıkla yapabilmesi üzerine düzenlenmiştir.

Dijital Arşiv ve evraklar üzerinden kurallar oluşturularak dilenen evrak otomatik mail ile gönderilmektedir.

Rezervasyondan Teslimata kadar tüm süreç belirli şartlara bağlanarak takip edebilmektedir.

Uluslararası taşımacılık Yazılımları

Demiryolu Taşımacılığı

Demiryolu modülü, şirketinizin yurtiçi ve yurtdışı operasyonel süreçlerini, cari işlemlerini, kar-zarar hesaplamalarını en hızlı ve verimli yönetebildiğiniz modülüdür.
Modül sayesinde aşağıdaki takipleri ve hesaplamaları yapıyor olacaksınız;
Konteyner ve Vagon maliyetlerinin takibi
Müşteri ve iç nakliye fiyatlarının takibi
Pozisyon, yük, vagon, konteyner takibi
Fatura ve masraf girişleri işlemleri
Beklenen/gerçekleşen gelir/gider
USD/EUR/GBP/TL bazında kar-zarar hesabı
Matbu evrakların basılması (avis, CIM, konşimento, çıkış/varış/aktarma ihbarı)
İstatistiki ve kar zarar raporları (tarih, yer, müşteri, acente)
Fatura/Debit/Credit raporları
Demiryolu teklif yapısı ile tarifelerini ilişkilendirip, müşterilerinize tekliflerinizi iletebilirsiniz.
Onaylanan teklifler üzerinden hızlıca rezervasyonlarını oluşturup, operasyonlarınıza başlayabilirsiniz.
Gelir ve gider kalemleri kesinleşip oluşturulduktan sonra otomatik olarak sistem üzerinden muhasebe ve finans modüllerine entegre edilir.
Sefer ve Müşteri bazlı kâr zarar analizleri sistem tarafından dağıtılarak otomatik oluşturulur.
Fiyatlandırma Yönetimi
Kullanılan fiyat modellerini sistemde herhangi bir kodlama gerekmeden ekran üzerinden tanımlanmasına olanak sağlar.
  • taşıma hizmetleri
  • liman hizmetleri
  • ön-son tasıma hizmetleri
Süreç Yönetimi
Firmaların operasyonel süreçlerinde baştan sona tüm aşamalarının dijital ortamda yönetilmesi ve izlenmesi için geliştirilmiştir.
  • Uyarı ve Hatırlatmalar
  • onaya gönderme
  • Otomatik Güncelleme
CRM
Tmaxx CRM, satış ve operasyon ekiplerinin, müşteri görüşmelerini, teklif talebi, teklif, satış ve süreç yönetimlerini sağlamaktadır
  • Operasyonel CRM
  • Analitik CRM
  • Stratejik CRM
Yurtiçi taşımacılık Yazılımları

Yurtiçi Taşımacılığı

T-Maxx Uygulaması içinde yer alan Yurtiçi Taşımacılığı Modülü; yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren firmaların operasyon ve iş süreçleri için geliştirilmiştir.
Nakliyesi gerçekleşecek olan ürünler için ilgili tüm planlamalar yapılabilir.  Modül içerisinden; Araç ve sürücü kartlarının tanımlanması, navlun, ek masraflar, uğrama noktası vb. tarifelerinin tanımlanmasına erişilebilir, fiyat tekliflerinin oluşturulması, tarifelerin yük ve pozisyona göre otomatik akması, otomatik UETDS gönderimi, Fatura ve Fatura kalemleri ekranına ulaşım işlemleri sağlanabilir.
Modül içerisindeki Hesaplaşmalar ekranından, avans – harcırah, yakıt, km takibi vb. işlemler yapılabilir.
Dijital Arşiv ve evraklar üzerinden kurallar oluşturularak dilenen evrak otomatik mail ile gönderilebilir.
Rezervasyondan Teslimata kadar tüm süreç belirli şartlara bağlanarak takip edebilir.
Fırsat ve Avantajlarımız
Operasyonel ve Finansal Kilitleme
Web Portal, mobil ve Müşteri entegrasyonu ile otomatik sefer ve yük oluşturma
 Takvim ve Dashboardlar üzerinden takip yapabilme,
Operasyon sürecini yönetebileceğiniz uyarı ve hata yönetimi
Dijital arşiv üzerinden mobil entegre dosya ve evrak yükleme
Mobil, Portal ve entegrasyonlar ile dış sistemlerle birlikte faaliyet yürütme
Otomatik Uetds gönderimi
Yakıt ve Gişe Entegrasyonları
Km Takibi
Kar zarar analizi, detay listeler ve pivot listeler
Süreç yapısı, Yönetici onayına gönderme,Takvim, Dashboard yapısı ile daha fazla kontrol ve tedbir.
Yurtiçi taşımacılık Yazılımları

Havalimanı Ön/Son Taşıma

İhraç edilecek malların üretici ya da gönderici adreslerinden alınarak dispozisyon yapılacağı hub ya da ana depo adreslerine teslimat sürecine ön taşıma denir.

İthal edilen ürünlerde ise, millileşen (ithalatının tamamlandığı) ürünlerin  ithalatçının belirlediği teslimat adreslerine ilgili antrepolardan ya da fiktif depolardan alınarak alıcıya teslim edilmesi son taşımadır.

Havayolu operasyonlarında ihraç edilen ürünlerin Türkiye üzerinde ki nihai son taşıma adresi hava limanlarının ambarıdır.

Yurtiçi taşımacılık Yazılımları

Deniz Ön/Son Taşıma

İhraç edilecek malların üretici ya da gönderici adreslerinden alınarak dispozisyon yapılacağı hub ya da ana depo adreslerine teslimat sürecine ön taşıma denir.

İthal edilen ürünlerde ise, millişen (ithalatının tamamlandığı) ürünlerin ithalatçının belirlediği teslimat adreslerine ilgili antrepolardan ya da fiktif depolardan alınarak alıcıya teslim edilmesi son taşımadır.

Denizyolu operasyonlarında ihraç edilen ürünlerin Türkiye üzerinde ki nihai son taşıma adresi deniz limanlarının ambarıdır.

Yurtiçi taşımacılık Yazılımları

Yurtiçi Dağıtım

T-Maxx Uygulaması içinde yer alan Yurtiçi Dağıtım Modülü; yurtiçinde taşımacılık ve bayi dağıtım hizmeti veren firmaların operasyon ve iş süreçleri için geliştirilmiştir. Dağıtımı gerçekleşecek olan ürünler için ilgili tüm planlamalar yapılabilir.  Modül içerisinden; Araç ve sürücü kartlarının tanımlanması, nakliye bedeli, ek masraflar, uğrama noktası, bayi farkı vb. tarifelerinin tanımlanmasına erişilebilir, fiyat tekliflerinin oluşturulması, tarifelerin yük ve pozisyona göre otomatik akması, otomatik UETDS gönderimi işlemleri sağlanabilir. Modül içerisindeki Hesaplaşmalar ekranından, avans  harcırah, yakıt, km takibi vb. işlemler yapılabilir. Dijital Arşiv ve evraklar üzerinden kurallar oluşturularak dilenen evrak otomatik mail ile gönderilebilir. Rezervasyondan Teslimata kadar tüm süreç belirli şartlara bağlanarak takip edebilir.
Fırsat ve Avantajlarımız
Operasyonel ve Finansal Kilitleme
Web Portal, mobil ve Müşteri entegrasyonu ile otomatik sefer ve yük oluşturma
Takvim ve Dashboardlar üzerinden takip yapabilme,
Operasyon sürecini yönetebileceğiniz uyarı ve hata yönetimi
Dijital arşiv üzerinden mobil entegre dosya ve evrak yükleme
Mobil, Portal ve entegrasyonlar ile dış sistemlerle birlikte faaliyet yürütme
Otomatik Uetds gönderimi
Yakıt ve Gişe Entegrasyonları
Km Takibi
Kar zarar analizi, detay listeler ve pivot listeler Süreç yapısı, Yönetici onayına sunma, Takvim, Dashboard yapısı ile daha fazla kontrol ve tedbir.

Yurtiçi taşımacılık Yazılımları

Üretim Bayi Dağıtım (Sipariş Yönetimi)

T-Maxx Uygulaması içindeki Sipariş Yönetimi modülü, Stoklarınıza girişi yapılan ürünlerin, müşterilerinize teslimat sürecini kapsar. Ürün yönetimi ve Siparişlerinizin taşıyıcı firmalara aktarılması için geliştirilmiştir.

Modül üzerinde depolarınıza satın alma ile gelen stok girişlerinden; siparişinizin müşteriye teslimatına kadar takibini yapabilirsiniz. Entegrasyonlar ile müşterilerinizden gelen bilgilerden otomatik olarak sipariş oluşturabilir, Portal uygulamamız ile bayilerinize ya da müşterilerinize siparişlerini kendileri girebilmeleri için kullanıcı oluşturabilirsiniz. Siparişleriniz ile ilgili irsaliye oluşturabilir, fatura oluşturabilir, entegrasyon ile faturanızı gönderebilirsiniz.

Stok girişi yapılan ürünlere minimum stok seviyeleri belirleyip otomatik üretim emri gönderebilir, ilk giren ilk çıkar(FIFO), Son giren ilk çıkar(LIFO), son kullanma tarihine göre vb. çıkış stratejileri belirleyerek stoklarınızı yönetebilirsiniz.

Yurtiçi taşımacılık Yazılımları

Gemi Yükleme Boşaltma

Konteyner yüklemek veya boşaltmak amacıyla limanlara gelen gemilere dolu ve boş konteynerlerin iskeleden, terminal sahasından gemiye yüklenmesi “Yükleme” hizmetidir.

Gemide bulunan dolu ve boş konteynerleri direk kamyon ya da tır üstüne terminal sahası istasyonuna alınmaları “Boşaltma” hizmetidir.

Yurtiçi taşımacılık Yazılımları

E-Ticaret Lojistiği

E-ticaret lojistiği online olarak ürünün sipariş aşamasından müşteriye teslimatına kadar tüm süreci kapsayan sistemdir.

E-ticaret lojistiği sürecin en düşük maliyet ile hızlı ve kaliteli bir şekilde olmasını sağlar. Barkod Tanımlama, Kurumsal Kaynak Planlama, Sipariş Yönetimi, Depolama ve Taşıma Yönetimi, Araç Takip Sistemi, Intranet uygulaması süreçlerini içermektedir.

Her geçen gün gelişmekte olan teknolojiyi takip ederek müşteri istek ve beklentilerine göre memnuniyetini arttırma ve lojistik maliyetlerini azaltma imkanı sunuyoruz.