Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Makaleler

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm

28.08.2021

İçinde yaşadığımız dönem Endüstri 4.0 dönemi olarak isimlendiriliyor. Bunabağlı olarak da Tedarik Zinciri 4.0 ve bu zincirin en büyük bölümü olan Lojistik 4.0 dönemlerini yaşıyoruz.

Tedarik Zinciri 1.0 üretim ve tüketim adetlerinin çok düşük olduğu, sadece bölgesel tüketim için üretimin yapıldığı, taleplerin çok yakın bölge tarafından yaratıldığı, Al – Yap – Sat – Kullan dönemi diye isimlendirdiğimiz bir dönemdi. Az sayıda tedarikçiler, belirli alıcılar, limitli stoklar minimum ihtiyacı regüle etmek için üretimin yapıldığı. Tek satış noktası şeklinde çalışılan bir dönemdi.

Tedarik zinciri 2.0 daha geniş hinterlanta, farklı lokasyonlar için üretim yapıldığı, diğer şehirlerde satıcılar ve bayilerin kurulduğu, yüksek üretim adetlerine ulaşıldığı, üreticide hammadde ve ürün stoku yaratılan, satıcılarda ürün stoku yapılan, kısa mesafelere taşımanın motorlu araçlarlayapıldığı ve uzak mesafelere yapılan deniz taşımasının yeni başlamış olduğu bir dönemi yaşadık.

Tedarik zinciri 3.0 küresel üretimin ortaya çıktığı, uzak tedarikçilerden ucuzhammadde temin edildiği ve ucuz işçiliğe yakın yerlerde üretim yapıldığı. Büyük ölçekli taşımaların devreye girdiği, üreticiden distribütörlere, satıcılara, tüketime giden hareketin hızlandığı, ERP, depo yönetimi, taşıma yönetimi, dijital iletişim yazılımlarının kullanılmaya başlandığı. Üretime yakın büyük hammadde ve tüketiciye yakın büyük ürün depolarının kullandığı bir dönem oldu.

Tedarik Zinciri 4.0 dönemini yaşıyoruz. Şirket içindeki bütün operasyonların dijitalleşmesi, internet üzerinden iletişim kuran cihazların kullanıldığı, uydu teknolojileri ile tedarik zinciri iletişimlerinin oluşturulduğu, mobil iletişimin iş süreçlerine girdiği bir süreci görüyoruz. Zincir boyunca nesnelerin, sistemlerin, süreçlerin etkileşimi ile oluşturulan ortak tedarik zinciri bulutu içinde iş yapılmaktadır.

Müşteri seçimleri ve ilişkiler, nakliye ve dağıtım süreçleri, üretim detayları, hammadde ve ürün stok durumları, tedarikçi teslimat süreci zincir aktörleriyle eşzamanlı paylaşılmaktadır. Bu bilgilere göre doğru ve etkin karar alabilme şansı doğmakta, tüketiciye ürün izlenebilirliği imkanı tanınmakta, tedarik zincirinde kayıpların kontrol edilmesi sağlanmakta, işbirlikçi ve yenilikçi anlayışlı ve akıllı iş modelleri uygulanmakta, tedarik zincirinde yatay ve dikey işbirlikleri, entegrasyon, şeffaflık sağlanmaktadır.

Tüm iş süreçleri dijital ortama taşınabilir durumdadır. Elle yapılan her işlem, artık tekrar etmeden işlenmekte, kararlar sistemden çıkmakta ve sistemler kontrol etmektedir. Bu dijitalleşmedir. Onlarca farklı modülün şirket içinde kullanılması eğer birbirleri ile iletişim kurmuyorsa eksikliktir. Bu iletişimin tedarikçilerle online kurulması, lojistik şirketlerle bağlantıda olması, distribütör, satış noktalarının sistemlerinden sürekli bilgi alınması ve verilmesi; hatta tüketicilerin de bu bilgi bulutu içinde yer alması hedefimizdir. Bunun sağlanması ise ancak DİJİTAL DÖNÜŞÜM adını verdiğimiz entegrasyon çalışması ile olacaktır. Ülkemizde Tedarik Zinciri 4.0 dönemine alışmaya başlayan büyük uluslararası şirketlerde dijital dönüşüm uyanışları başlamıştır. Bu dönüşümün büyük ve orta dereceli Türk şirketlerine uygulanması için bir vizyon gerekir. Bu vizyonu başlatıyoruz. Mevcut yazılımlarınızdan vazgeçmeden, eksik modüllerinizi tamamlayarak dijital dönüşümü uygulayabilirsiniz.

Artık öğrenmek çok kolay, sadece soracaksınız. Tedarik zinciri 5.0 ve Lojistik 5.0 da insansız iş yapma şekillerimizi görüşeceğiz. Buna hazır olmanın tek yolu dijital dönüşümü gerçekleştirmektir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir