Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Entegrasyon farklı platformlarda çalışan yazılımların birbirleri ile veri aktarımı, konuşması demektir

Xinerji Entegrasyon Framework

Firmalar yazılım ihtiyaçlarını konusunda uzman farkı hizmet sağlayıcılardan alırlar. Birbirinden farklı
olan bu yazılımların birbirleri ile iletişimde bulunması kaçınılmazdır. Kullanılan bu yazılımın dış dünyaya kapalı olması durumunda istenilen verim alınamayacaktır.

 

Xinerji Entegrasyon Framework Nedir?

Entegrasyonun önemi günden güne artarken, farklı lokasyonlarda, farklı şirketlerin geliştirdiği yazılımların bir biri ile konuşması bilgilerin doğru iletilmesi ve veri güvenliğinin önemi daha da artmaktadır.

Bu nedenle Xinerji kendi uygulamaları ve dış uygulamalar, web siteleri ile sürekli etkileşimde bulunarak veri akışını güvenli bir şekilde sağlamak için Xinerji Entegrasyon Framework  geliştirdi.

Xinerji Entegrasyon Framework bu süreçte ihtiyaca göre Soap, Rest-Api, Edi, Ftp, Mail, Rpa, Web Crawling, gibi birçok teknoloji kullanır.
Sadece izin verilen verilerin, ihtiyaca göre Onay sürecinden geçerek iletilmesini veya alınmasını, Log ve veri doğruluğu süreçlerinden geçirerek yapar.

SOAP (Simple Object Access Protocol - Basit Nesne Erişim Protokolü)

Dağıtık uygulamalar ve web servislerinin haberleşmesinde kullanılmak üzere tasarlandı.
RPC (Remote Procedure Call) modelini kullanan, istemci/sunucu mantığında çalışan bir protokoldür.
SOAP web üzerinden fonksiyonları çağırmak için geliştirdiği bütün mesajlar XML formatında iletilir.

Rest Api

Representational state transfer, Web protokolleri ve teknolojilerini kullanan bir dağıtık sistemdir.
REST prensiplerini sağlayan sistemler, RESTful olarak sınıflandırılır.
Roy Fielding tarafından doktora tezinin bir parçası olarak geliştirildi ve Basit yapısı nedeniyle oldukça popüler oldu.
SOAP ve WSDL tabanlı Web servislerin kullanım zorluğuna daha basit bir alternatif olarak geliştirilmiştir.
RESTful sistemler HTTP protokolü üzerinden Web tarayıcıları tarafından sayfaların transferinde de kullanılan
HTTP (GET, POST, PUT, DELETE vs.) ile haberleşirler.

Edi

Sistemler arası entegrasyonun ilk yapı taşlarından olan Edi, farklı kuruluşlardaki uygulamalar arasında yapısal veri değişimidir.
Çoğunlukla İş dünyasında kullanılan kâğıt belge değişiminin yerine geçer. Bu yönü sebebiyle Elektronik Ticaretle de alakalıdır.
EDI uygulamaları için veri, yapısal bir formatta transfer edilmektedir. Günümüzde yerini Soap, Rest gibi teknolojilere bıraksa da halen kullanılmaktadır.

Ftp

File Transfer Protocol; FTP bir dosyayı FTP kullanarak başka bir TCP/IP ağı üzerindeki kullanıcıya yollamak
için o ağdaki bilgisayarda geçerli bir kullanıcı ismi ve şifresi gerekmektedir.
Günümüzde halen zaman zaman formatında anlaşılan dosyalar üzerinden entegrasyon adımları kullanılmaktadır.

E-Mail

E-Mail haberleşme için kullanılsa da zaman zaman entegrasyon amacı ile de kullanılır. Mail gövdesinde metin veya ekindeki excel,textdosya pars edilerek entegrasyon yapılır.

Rpa

Robotik süreç otomasyonu (RPA), metaforik yazılım robotlarına (botlar) veya yapay zekaya (AI) /
dijital işçilere dayalı bir iş süreci otomasyon teknolojisi biçimidir
Temel olarak tekrarlı işlemleri, organizasyon süreçlerimizi belirleyip bu süreçleri insan yerine makineler tarafından daha hızlı ve hatasız yapmasını sağlamaktır.

Web Crawling

Arama motorlarının web siteleri üzerinden dolaşması ile başlamıştır.
Temel olarak Web Crawling http üzerinden web sitesi üzerinde gezinmek ve hedef site üzerinde yer alan bilgileri toplamaktır. Genelde entegrasyon yapısı olmayan sistemlerden veri almak için kullanılır.

Danışmanlığa İhtiyacınız Var