Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Makaleler

Dijital Dönüşüm Bizi Çağırıyor.

 Wikipedia Dijital dönüşümü, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulmanın ve buna bağlı olarak iş akışlarının ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini yaratan bir kavram olarak tanımlamaktadır. İş hayatında başarılı olmanın, ürün ve hizmet sunumunda farklılığı yaratmak olduğu bilinmektedir ve kurumlar artık yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan bir dijital dönüşüm yaratarak, geleneksel metotlardan […]

Makaleler

Tedarik Zincirinde Süreç Takibinin Önemi

Tedarik zincirleri günümüzde çok farklı yönetim sistemleri ile yönetilmektedir. Geçmişte tedarik zincirini, tedarikçinin tedarikçisinden, satıcının satıcısına kadar olan süreç olarak tanımlamıştık. Bu tanımdan önce de; tedarik zinciri sadece satın alma ve satış süreçlerinin yönetimi olarak uygulanmaktaydı. Artık tedarik zincirini, tedarikçiyi de aşarak, hammaddenin üretilmesinden başlatıyoruz. Hammaddeden yarı mamul üretimine geçiyoruz. Üretim sonrasında da tedarik zincirini […]

Makaleler

Tedarik Zincirinde İş Birliğinin Önemi

 Tedarik zinciri yönetiminde başarılı olmak için, zincirin her adımında bir saat çalışması düzeni gibi ortak çalışma gerekmektedir. Tedarik zincirinde hammaddeden ürünün tüketildiği son noktaya, hatta yeni kavramlarda atıkların geri dönüşüne kadar olan tüm sürecin planlanması, kontrol edilmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümler, bize yapmakta olduğumuz işleri daha kolay, daha verimli, daha hızlı, daha hatasız ve […]

Makaleler

Tedarik Zincirinde Uzun Dönem Performansların Arttırılması

Tedarik zinciri yönetimi, CSCMP derneğinin tanımında “Tedarik zinciri yönetimi, bütün olarak tedarik zincirinin ve birim şirketlerin, uzun dönem performanslarının arttırılması amacıyla, bir kurum içindeki iş kolları arasında, bilinen iş fonksiyonlarının ve aralarındaki uygulamaların sistematik ve stratejik koordinasyonudur” şeklinde tanımlanmaktadır. Bütün Dünya’da milyonlarca şirket hammaddeden başlayan ve ürünlerinin tüketildiği, hatta geri döndüğü noktaya kadar olan, tedarik […]

Makaleler

Lojistik için CRM kullanılarak, müşteri hizmetlerinin hızının, süresinin ve kalitesinin iyileştirilmesi.

Lojistik sektörü de dahil tüm sektörlerde, hedef; müşterilerin beklentilerini karşılamaktır. Müşterilerin aldıkları ürün ve hizmetten beklentileri, Doğru Ürün, Doğru Miktar, Doğru Biçim, Doğru Zaman, Doğru Kaynaktan, Doğru Yol ve doğru fiyat olarak belirlenmektedir. Bu beklentilerin yönetilmesi müşteri hizmetleri yönetimi yazılımı ile (Customer Relationship Management), piyasada kullandığımız terminoloji ile CRM yazılımı sayesinde gerçekleşmektedir. Şimdiye kadar yanlış […]

Makaleler

Kaybedilecek Müşterilerin Yeniden Kazanılması

Lojistik sektörü büyüyor, Büyümenin temelinde yeni şirket kurulması yattığı kadar; gerçek büyüme, mevcut şirketlerin dikey büyüme ile ölçeklerini büyütmeleri, daha geniş depolara sahip olmaları, daha büyük filolarını yönetmeleri, hinterlandlarını Anadolu’ya ve diğer ülkelere genişletmeleridir. Bunun yanında yatay büyüme ile yeni iş kollarını hizmet yelpazelerine eklemeleridir. Uluslararası taşıma yapan şirketler, antrepo ve depo işletmeye başlamakta, birçok şirket […]

Makaleler

Lojistik 5.0, İnsanlara hizmet eden insansız teknoloji

Lojistik yıllar geçtikçe uygulayanlar için zorlaşan, uygulattıranlar için beklentilerin göklere yükseldiği bir iş kolu haline geldi. Geçmişte lojistik şirketler, işlerindeki ölçek büyümesinden doğan süreç iyileştirmelerini müşterilerine anlatırken, günümüzde müşterilerden farklı istekler gelmekte. Bu pandemi zamanlarında ortaya çıkan büyük zorluklar, iş yapma şekillerimizi değiştirmemiz konusunda, bazı olumlu dersler almamızı gerektirdi. Lojistik zincirindeki aksaklıklarla yüzleşme ihtiyacı, Lojistik […]

Makaleler

Churn analizi nedir? Müşteri segmentasyonu nasıl yapılır?

Müşterilerinizin satın alma davranışlarını gözden geçirerek, sizinle çalışmayı bırakma ihtimali olan müşterilere ait profilleri belirleyip, terk etme olasılığı yüksek olanları önceden tahmin etme işlemine (Churn) müşteri kaybı analizi diyoruz. Yeni bir müşteri bulmanın var olan müşterilerinizi elde tutmaktan çok daha yüksek maliyetli olduğunu düşünürseniz müşteri kaybı analizinin ne kadar önemli bir çalışma olduğunu görebilirsiniz. Bu analiz artık stratejik karar verme […]

Makaleler

Lojistik 5.0’a giderken hazır mıyız?

Lojistik son 50 yılın en hızlı gelişen üç iş kolundan biri olarak görülüyor. Bu gelişmenin temelinde, değişim ve değişimin uygulanması, hatta yaratılması yatmaktadır. Lojistik 1.0 James Watt tarafından buhar makinesinin icadı ile başlamış ve 19. yüzyılın ikinci yarısında buharlı gemilerin ve trenlerle taşınmada buharlı lokomotiflerin  kullanımı ile, taşımacılığın mekanikleşmesi anlamına gelmektedir. Bu dönemde itme süreci […]

Makaleler

Lojistik nereye gidiyor? Gelecekte bizi neler bekliyor?

İnsanoğlu ağaçlardan inip yerleşik yaşama başlayınca, toplama dönemini bıraktı ve üretmek zorunda kaldı. Sabit yaşamda en yakın bölgelerde tarım yapmak ve elde ettiği ürünleri bütün yıl boyunca tüketmek için, depolama yapmak gündeme geldi. Et ihtiyacını karşılamak ve yerleşik yaşamda artan nüfusun beslenmesi için uzak bölgelere gidip avlanmak zorlaştı ve  hayvan yetiştirmesine başladı, yetişmeyen et ihtiyacı […]

  • 1
  • 2