Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Liman ve Gemi Çözümleri

Gemi Acenteliği

T-Maxx Uygulaması içinde yer alan Vapur Acenteliği Uygulaması modülü, Armatör Acenteliği ve Koruyucu Acentelik hizmeti için çözüm sunar ve Operatörlük ve Brokerlik yönetimi modülüdür.

Gemi ve liman tanımları ile sefer bilgilerine erişim, armatör faturalarının otomatik oluşması ve acentelik evraklarının hazırlanması ile ilişkin süreçler için bir çözüm oluşturulur.

Liman tarifelerinden otomatik hesaplama işlemleri imkanı sunar. Gemi acentesi alış, acente satış ve müşteri satış tarifelerinin otomatik olarak oluşmasına imkan tanır.

Liman ve Gemi Çözümleri

Liman Hizmetleri

T-Maxx Uygulaması içindeki Liman Hizmetleri modülü, liman ve liman operasyonlarının detaylı yönetimi ve kullanılması için geliştirilmiştir.

Ayrıntılı Gemi ve liman tanımlamaların yapılması, gerekli evrakların hazırlanması, faturalama, raporlama, işlemleri gerçekleştirilir.

Limanda yapılan; Gemi hizmetleri için ayrılan personel ve kullanılan çeker hizmetlerini vardiya detayları ile ele alır. Yapılan işlemler için Terminal, Muayene, Dolum, Boşaltım bilgilerini, bu işlemleri gerçekleştiren makinelerin çalışma  analizini ve yakıt takibini, kullanılan sarf malzemelerinin detaylarını, işlemi gerçekleştirilen koli bilgisine kadar analiz edilerek faturalandırması ve takibi için hizmet sunar.

Depo konteyner hareketleri bilgisinin kullanıldığı modül, liman içerisinde konteynerin hareket bilgilerini içerir.

Yapılan işlemleri entegrasyon ile armatörlere bildirme hizmeti sağlar.

Makine, insan kaynağı, verilen hizmetler, kullanılan stoklu malzemeler, araç bakım, gelir gider faturaları, yevmiye ve puantaj, armatör EDI entegrasyonları yapıları Liman Hizmetlerinin genel fonksiyonlarını özetlemektedir.