Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Makaleler

Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşümün Önündeki Engeller

Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşümün Önündeki Engeller

Dijital dönüşüm günümüzün en popüler konularından biri haline gelmiştir. Endüstri 4.0
uygulamalarının yayılmaya başlaması ile birlikte, lojistik 4.0 uygulamasını görüşmeye başladık. Tüm
gelişmeler, lojistik sektörünün dijitalleşmesine bağlı olarak gelişmektedir. Geçmişte kağıtlarla veya
excel tablolarla yaptığımız çalışmalar, operasyon programlarının uygulanması ile dijitalleşmiştir. ERP
lerin, operasyon programlarının dijital hale gelmesi artık yeterli değildir. Bütün bu programların
birbirleri ile konuşması, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgisayarları ile ilişkide olması gerekmektedir.
Yapılan çalışmalar online olarak kontrol ekranlarında görülmeli, ikaz mekanizmaları otomatik
çalışmalı, karar vericilerden önce akıllı sistemler devreye girmeli ve çözümler önermelidir.
Lojistik sektörü de dijital dönüşüme ihtiyacı olan önemli bir sektördür. Firmaların tüm iş süreçlerini,
temasta oldukları çalışanları, tedarikçilerini, müşterileri ile birlikte yönetmeleri için dijital dönüşüm
uygulamasına geçmeleri şarttır. Henüz çok yeni olan bu uygulamaların, her tür yeniliklerde karşımıza
çıktığı gibi bazı korkular ve engellemeler söz konusudur.
1-Lojistik operasyonlar karışık sistemlerden oluşmaktadır.
Lojistik küresel bir iş koludur. Dünyanın dört bir yanına dağılmış, farklı büyüklük ve türdeki
nakliyeciler , depocular ve müşterilerle uğraşan lojistik hizmet üreten 3PL firmalar, karmaşayı
yaşarlar. Uzun dönem sözleşmeli veya spot işlem ağını yönetmek ile ilgili zorluklar söz konusudur. 3PL
ler birden fazla ülkede, farklı ürünleri, farklı metotlarla elleçlemek durumundadır. Proje ortakları
arasında farklı IT sistemlerinin kullanılması, farklı standartların olması, farklı dokümanların
kullanılması dijital dönüşüm korkusu yaratmaktadır.
Türkiye gibi işgücü maliyetlerinin çok düşük olmasının yarattığı etki ile, firmalar iş süreçlerini
basitleşmeye ve dijital sistemler kullanmaya gerek görmemektedir. Ancak ölçekler büyüyünce
yönetim zorlaşınca dijital dönüşüm aranmaktadır.
2-Nitelikli kaynak eksikliği
3PL şirketler iş süreçlerinin dijital dönüşümünü uygulayacak elemanlarının olmadığından endişe
etmektedir. Uygulanacak dijital dönüşüm projelerin mevcut yetenekli IT personeli ile
uygulanmayacağını düşünmektedirler. Yapılan araştırmalar lojistikteki teknoloji uygulamaları, gerçek
sorunlara çözüm olmaktan çok, bir şirketin ne kadar yenilikçi olduğunu gösteren bir pazarlama aracı
olarak kullanılmaktadır. Dijital dönüşüm bu yenilikçiliği müşteriye gösteren bir uygulamadır.
Yatırım açısından asıl sorun, çoğu durumda dijital projelerin önemli yatırımlar gerektirmesidir. Bu
nedenle şirketler dijital bir proje başlatmayı düşündüklerinde; her iş durumunu ve yatırım getirisini
hesaplamaktadırlar. Para eksikliği veya çok uzun bir geri ödeme süresi, büyük firmaları bile rahatsız
etmektedir. 3PL’leri durdurabilir veya değişikliği mümkün olan en son tarihe erteleyebilir.
3- Teknolojinin benimsenmesi
Dijital Dönüşümü yönlendiren teknoloji değil, stratejidir. Firmalar doğru zamanda doğru teknolojiyi
seçmeyi önemli bir zorluk olarak görmektedir. Hatta bu engeli, çalışanların değişime karşı direnci
olarak ifade etmişlerdir. Çoğu zaman Dijital Dönüşüm projeleri, gelecekteki işletme sahiplerinden

yeterli ve kaliteli katkı olmaksızın, IT bölümleri tarafından yönetilmek üzere geriye bırakılır. Teknolojik
açıdan en yeni çözümler arasında seçim yapmaya yol açabilir
4- Değişime direnç
Değişime direnç, Dijital Dönüşümün önündeki en sık bahsedilen engeldir. Şirketler biz zaten
başarılıyız. İyi çalışan bir şeyi değiştirmek için neden para harcayalım? demektedir. Lojistik hizmet
sektöründe, insanların geçmişteki başarılara yol açan faktörlerin, onları “yetkinlik tuzağına” götüren
gelecekteki başarısızlıkları ile ilişkili olacağını düşünmemeleri oldukça sık görülür.
Bireysel düzeyde değişime karşı direncin3PL lerin dijital olgunluğu ile daha az ilişkili olduğu, ancak
daha sık olarak, çeşitli korku türlerine atfedildiği görülmektedir. Taşıyıcılar arasında “şeffaflık ve
kontrol korkusuna” neden olabilecek kontrol ve takip sistemleri bir örnektir.
5- Veri koruma ve güvenlik ihlali
Başarılı bir Dijital Dönüşüm uygulaması, çeşitli iş uygulamaları ve iş süreçlerini destekleyen bilgi
sistemleri arasında güçlü bir entegrasyon gerektirir. Günümüzde giderek daha fazla müşterinin ihtiyaç
duyduğu hizmetlere ‘her zaman, her yerden’ erişim sağlayan bulut çözümleri, veri erişim güvenliğine
ve veri ihlallerine veya yetkisiz erişime karşı korunmaya, daha da büyük bir baskı yapmaktadır. Doğru
yönetilmezse şirket ve müşteri verilerinin güvenliğinin sağlanamaması, müşteri kaybından yasal
davalara kadar uzanan olumsuz sonuçlarıyla, büyük sorunlar ortaya çıkabilir denilmektedir.
Bütün bu engeller için en önemli çözüm, doğru yazılımlarla, doğru firmalarla, doğru teknolojilerle
dijital dönüşüme karar vermekle sağlanmaktadır. Tecrübesi olan, tüm lojistik süreçlerini kendi
yazılımları ile kontrol edebilen, başarılı uygulamaları gösterebilen dijital dönüşüm şirketleri ile birlikte
çalışmak önemlidir. Gelecekte o kadar çok dijital dönüşüm talebi olacaktır ki doğru firmalara ulaşmak
zor ve pahalı olacaktır.

Atilla Yıldıztekin
0 532 215 6818

Content retrieved from: https://blog.xinerji.com/?p=163.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir