Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Makaleler

Tedarik Zincirinde Süreç Takibinin Önemi

Tedarik Zincirinde Süreç Takibinin Önemi

Tedarik zincirleri günümüzde çok farklı yönetim sistemleri ile yönetilmektedir. Geçmişte tedarik zincirini, tedarikçinin tedarikçisinden, satıcının satıcısına kadar olan süreç olarak tanımlamıştık. Bu tanımdan önce de; tedarik zinciri sadece satın alma ve satış süreçlerinin yönetimi olarak uygulanmaktaydı. Artık tedarik zincirini, tedarikçiyi de aşarak, hammaddenin üretilmesinden başlatıyoruz. Hammaddeden yarı mamul üretimine geçiyoruz. Üretim sonrasında da tedarik zincirini son satıcıdan daha uzaklara götürdük. Tüketicinin ürünü almasına, saklamasına, tüketimine hatta atıkların, iade ürünlerin aynı yoldan geri dönüşüne kadar uzatmış bulunuyoruz.

Tedarik zinciri artık uzamıştır. Bu uzun seyahat sırasında, sürecin tamamının önceden planlanması, ardından uygulanması ve sonunda planlananlarla uygulamaların karşılaştırılmasına, yani analizine kadar gitmektedir. Tedarik zinciri sürecinde en önemli operasyon taşımadır. Hammadde ile tüketimin aynı noktada olmadığı her süreçte, mutlaka taşıma operasyonu gerekmektedir. Taşıma süresi içinde arz ve talebin birbirine eşit olmadığı anlarda da, depolama dediğimiz operasyon gerekmektedir. Üretimin fazla tüketimin az olduğu mevsimlerde, üretilen ürünler depolanmakta, tersine durumlarda da yani, üretim talebi karşılamadığı durumda ürünler depolardan tüketime gönderilmektedir.

Bu süreç boyunca en önemli konu, ürünlerin hareketlerinin çok hızlı yapılması, üretimin bekletilmeden hızla gerçekleşmesi ve tüketiciye ürünlerin hiç beklemeden, anında ulaştırılmasıdır. Depolarda uzun süre saklanan, uzun nakliye sırasında konteynerlerde, TIR’larda , market raflarında hatta evlerimizde dolaplarda bekleyen her, ürün finansman maliyeti getirmekte, raf ömrünü kısaltmakta, değerini ve özelliklerini kaybetmektedir. Tedarik zincirinin maliyetidir. Bu maliyet ürünün tüketici fiyatına eklenir ve karımızı azaltır.

Yapılması gereken çalışma, tedarik zinciri sırasında her operasyonun online olarak takibinden geçmektedir. Bu takip sırasında farklı şirketler farklı yazılımlar kullanmaktadır. Aynı şirket içinde de depo yönetimi, üretim planlama, satış, bütçeleme, dağıtım için farklı yazılımların kullanıldığını görüyoruz. Oysaki bu yazılımların tek yönetim yazılımı ile yönetilmesi gerekmektedir. Böylece farklı operasyonların yerine getirilmesi sırasında bilgi akışında ve süreçte kesinti olmayacak, operasyonların hızı artacak, hatalar minimize edilecek, bilgiler yazılımlar arasında doğrudan transfer edilecek, tekrar giriş yapılıp hataya yol açması önlenecektir.

Bu çalışma tüm tedarik zincirinin bir ekran üzerinden takibi, dashboard’lardan izlenmesi, müdahale etmeye gerek kalmadan, programların kendi çözümlerini uygulamaya koyması, sürecin tamamının yönetilmesi anlamına gelecektir.

Dijital dönüşüm dediğimiz bu yönetim şekli için gerekenlerin başında tedarik zinciri içindeki bütün oyuncuların, bütün operasyonlarının dijital olarak takibi ve yönetilmesi gelmektedir. Bilgi, dijital bilgi haline gelmeli ve tedarik zinciri oyuncuları arasında serbestçe paylaşılmalıdır. Hedefimiz tüketicilerin de bu dijital yönetim sistemine yavaş yavaş dahil olması, tüketimin planlanması, önceden bilinmesi, tahmin metotları yerine, ön taleplerin alınması ve buna paralel olarak tüketicilere ürünlerin ihtiyaç anında ulaştırılmasıdır. Şu anda ütopik olarak görebileceğimiz bu hedef, bir çok ürün için uygulanmaya başlamıştır. Siparişin önceden ve planlı olarak alındığı, bu talebe uygun teslimatların yapıldığı, ürün sevklerinin planlandığı bir ticaret ortamının yaratılmasıdır. İngilizce Made As Order olarak geçen, Türkçe’de Sipariş üzerine üretim dediğimiz sisteme geçecek teknolojik altyapıya sahibiz artık.

Ürün üreticileri, büyük markalardan başlayarak, dijital dönüşüm adımlarını atmakta ve geleceğe dönük hazırlıklarını yapmaktadır. Firmalar bunlar üzerinde çalışırken, artık tedarikçilerinin, lojistik servis veren kuruluşların, hava, deniz ve demiryolu taşıması yapan firmaların kendi içlerinde süreçlerin takibi için dijital dönüşüm çalışması yapmalarını, sürecin her anından online bilgilerin paylaşılmasını istemeye başlamışlardır. Teknoloji hızla gelişmektedir. Değişimin hızına yetişmenin tek yolu önceden hazırlık yapmaktır. Geç kalanlar, değişime ayak direyenler endüstri süreçlerinin dışında kalmaya mahkumdur. Gelecek liderlerin, öncelikle kendi sistemlerini dijital dönüşüme çeviren şirketlerin olacaktır.

Tedarik Zinciri ve Lojistik yönetimi Danışmanı

[email protected]

Tel: 0. 532 215 6818

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir