Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Makaleler

Tedarik Zinciri Süreçleri Dijital Dönüşüm İle Değiştiriyor

Firmalarımızda dijital dönüşüm yeni ürünler, süreçler ve hizmetler yaratıyor. Ancak bu yeni değişiklikleri sağlamak için şirketler, bilgilerini ve varlıklarını tedarik zinciri içindeki partnerleri ile paylaşmalıdır. Örneğin, dijitalleştirilmiş hizmetlerin datalarını, firmaların depo alanı, dağıtım ağları gibi fiziksel varlıkları paylaşması gerekebilir. Bu da şirketlerin yeni tür iş birliklerini ve anlaşmalarını kolaylaştırmak için, tedarik zincirindeki diğer kuruluşlarla ilişkileri […]

Makaleler

İşletmenizin Dijital Dönüşüme İhtiyacı Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Kuruluşunuzun farklı bölümlerinde ortaya çıkan işaretlerden, işletmenizin dijital bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Çalışanlar “Artık Dijitalleşme Zamanı!” diye bağırmayabilirler, veya “Neden yaptığımız işleri dijital ortamda yapmıyoruz? “ sorusunu sormayabilirler. Bunun yerine bunları çeşitli iş sorunları olarak ortaya getirebilirler. Aşağıda belirtilen maddelerden biri veya birkaçı geçerliyse, bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirmeyi ciddi olarak düşünmenin zamanı gelmiş […]

Makaleler

Dijital Dönüşüm Neden Çok Hızlı Yayılmıyor? Neden Korkuyoruz?

  Dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş kurumlar son derece mutlu. Henüz çok yeni bir uygulama olan dönüşüm birçok kurum tarafından algılanamadı. Yöneticiler korkuyor, çalışanlar endişeli. Başarılı dijital dönüşümün önündeki en büyük tehditlerden biri, şirket çalışanlarının değişikliklere, yeni teknolojilere veya uygulama süreçlerine karşı direncidir. Yalnızca size ulaşan bilgilere güvenecek olsaydınız, dijital dönüşümün işletmenizin başına gelebilecek […]

Makaleler

Tedarik zincirinde dijital dönüşüm nedir?

Tedarik zinciri, hammadde üreticisinden, son tüketiciye kadar hareket eden hammadde, yarı mamul, üretim için gereken malzemeler, bitmiş ürünler veya hizmetlerle ilgili faaliyetlerden oluşur. Bu sürecin içinde olan departmanlar, personel, bilgi sistemleri ve kaynaklardan oluşur, birbirine bağlı halkalardır. Çoğumuz genellikle lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin birbirine benzer olduğunu düşünürüz. Bununla birlikte, işlevler ve görevler açısından en […]

Makaleler

Pazarlamada dijital dönüşüm

Dijital dönüşümün pazarlama fonksiyonunda kullanılmasının amacı, daha az para harcayarak, daha fazla müşteri bulmaktır. Daha detaylı olarak, iyi bir dijital pazarlama, daha kaliteli potansiyel müşteriler bulmanıza yardımcı olur ve öncelikle markanıza yeni bağlanan veya uzun süredir sadık olan müşterileriniz olmak üzere, tüm müşterilerinize daha yakın olmanıza yardımcı olur. Analogdan dijital pazarlama materyallerine geçiş yapılmıştır artık, […]

Makaleler

Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşümün Önündeki Engeller

Dijital dönüşüm günümüzün en popüler konularından biri haline gelmiştir. Endüstri 4.0 uygulamalarının yayılmaya başlaması ile birlikte, lojistik 4.0 uygulamasını görüşmeye başladık. Tüm gelişmeler, lojistik sektörünün dijitalleşmesine bağlı olarak gelişmektedir. Geçmişte kağıtlarla veya excel tablolarla yaptığımız çalışmalar, operasyon programlarının uygulanması ile dijitalleşmiştir. ERP lerin, operasyon programlarının dijital hale gelmesi artık yeterli değildir. Bütün bu programların birbirleri […]

Makaleler

Neden dijital dönüşümlere önem veriyoruz?

Dijital teknolojiler ilerliyor ve gerek günlük yaşamımızda gerek iş hayatımızda daha büyük bir rol oynamakta. İşletmelerin bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Gelişmenin temeline bakıldığında, temel kural şudur; Değişime başlayın veya geride kalın. Dijital dönüşümün şirketleriniz için ne anlama geldiğini anlamak, biraz konu hakkında araştırma yapılmasını gerektiriyor. İş dünyasındaki nasıl bir değişiklik yapmak isterseniz, önce müşterilerle […]

Makaleler

Dijitalleşmeden dijital dönüşüme

2!. Yüzyılı değişim yüz yılı diye isimlendiriyoruz. Değişim süreklilik kazandığı için, hiç bitmeyecekmiş diye varsayıyoruz. Günümüzde her şeyin temelinde değişim yatmaktadır. Değişimi kabul etmeyen yapılar yok olmaya mahkumdur. Değişimi rakiplerinden sonra taklit eden kuruluşlar da, oldukları yerde kalacaklardır. Uzun dönem performanslarını arttıracak firmalar da, gelişecekler ve lider konumuna geleceklerdir. Dijital Dönüşüm de bu değişimi sağlayan unsurlardan […]

Makaleler

Dijital Dönüşüm Bizi Çağırıyor.

 Wikipedia Dijital dönüşümü, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulmanın ve buna bağlı olarak iş akışlarının ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini yaratan bir kavram olarak tanımlamaktadır. İş hayatında başarılı olmanın, ürün ve hizmet sunumunda farklılığı yaratmak olduğu bilinmektedir ve kurumlar artık yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan bir dijital dönüşüm yaratarak, geleneksel metotlardan […]

Makaleler

Tedarik Zincirinde Süreç Takibinin Önemi

Tedarik zincirleri günümüzde çok farklı yönetim sistemleri ile yönetilmektedir. Geçmişte tedarik zincirini, tedarikçinin tedarikçisinden, satıcının satıcısına kadar olan süreç olarak tanımlamıştık. Bu tanımdan önce de; tedarik zinciri sadece satın alma ve satış süreçlerinin yönetimi olarak uygulanmaktaydı. Artık tedarik zincirini, tedarikçiyi de aşarak, hammaddenin üretilmesinden başlatıyoruz. Hammaddeden yarı mamul üretimine geçiyoruz. Üretim sonrasında da tedarik zincirini […]